Sulak GWM – DTS 42

Sulak GWM – DTS 42

En kompakt glassknuser kommer til nytte i bedrifter som ønsker å komprimere glass til gjenvinning. Maskinen knuser glass i <5mm biter. Maskinen kan tilkobles en industristøvsuger for å opprettholde et rent arbeidsplass.. Dobbel beskyttelse mot støy.

Tekniske opplysninger

Energiforbruk (kW) 3
Glasstykkelse (mm) 3 - 20
Kapasitet (kg/t) 200
Lengde (mm) 650
Bredde (mm) 800
Høyde (mm) 1500
Vekt (kg) 90
Strømforsyning (V)

3x230

3x400